•   +40721 295 566
  •   office@gecron.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ultima actualizare: 01.04.2022

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

S.C. FINCASA CONCEPT S.R.L. în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Str. Goraslău, nr. 38, mun. Măgurele, jud. Ilfov, cod poștal: 077125
Adresă de e-mail: office@gecron.com
Nr. de tel.: +40721 295 566

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

Prin intermediul Website-ului, societateaîn calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile/vacante, potențialilor clienți, reprezentanților partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:
➤ prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
➤ colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
➤ adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
➤ exacte și actualizate în termen;
➤ păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
➤ prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul recrutării de personal, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, cetățenie, genul, nr. de tel., adresa de e-mail, date privind experiența profesională și/sau socială, educația și formarea profesională, competențe și alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul și din scrisoarea de intenție depuse, și după caz, în urma discuțiilor din cadrul interviului de angajare.

Pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de prestări servicii și de colaborare/parteneriat, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Formular Contact’’) de pe website-ul Societății - https://gecron.com/contact (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: numele, prenumele, e-mail-ul și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări. În acest sens, vă solicită și vă prelucrăm doar e-mailul.

În oricare din asemenea cazuri, ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări, în orice moment.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
încheierii și executării diferitelor contracte;
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
în baza consimțământului solicitat și oferit (ex. în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
➤ pentru atingerea interesului legitim al Societății (ex. pentru exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

· Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (ex. apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.);

· Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (Awesome Projects SRL - https://hostico.ro) și marketing online.

· Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:
 Dreptul de acces;
 Dreptul de rectificare;
 Dreptul la ștergere;
 Dreptul la restricționarea prelucrării;
 Dreptul la portabilitate;
 Dreptul la opoziție a prelucrării;
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 Dreptul de a se adresa Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: office@gecron.com, prin poștă sau curier la adresa: str. Goraslău, nr. 38, mun. Măgurele, jud. Ilfov, cod poștal: 077125.